Japanese Denim
  • Premium Japanese Denim
  • Sewn rear logo patch

Japanese Denim

$70.00Price